Suomen monipuolinen tuntemus

 

Jos käytät tietokonetta työssäsi tai vapaa-aikanasi on luontevaa, että löydät tarvitsemasi tiedon välittömästi tarvitsematta keskeyttää työskentelyäsi.

 

Hyperteksti tarjoaa nopean tavan löytää juuri tarvittu tieto. Toisaalta kun haettu tieto on löydetty nähdään välittömästi asiat, jotka liittyvät läheisesti ko. asiaan ja haluttaessa voidaan opiskella ko. asiaa syvällisemminkin.

 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMI 9000 Hypertekstitiedosto on nopein tapa löytää tarvittava tieto Suomesta, suomalaisista, Suomen kunnista, historiasta jne..

 

Ohjelma soveltuu esimerkiksi koko perheen yleisteokseksi tai vaikkapa yläasteen tai lukion opetuksen avuksi.

 

Opettajille, koululaisille, opiskelijoille, matkailualalla työskenteleville. Tai vaikkapa vain yleistiedon tueksi jokaiselle.

 

Erinomainen apuväline vaikkapa henkilölle, joka työstää artikkelinsa, esitelmänsä tms. käyttäen jotain tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmistoa.